Temos Žymėti visasAtžymėti visus

Artimiausi renginiai

Naujienos Spausdinti RSS

Bendras ES šalių užsienio reikalų ministrų laiškas apie kovą su nebaudžiamumu už Sirijoje įvykdytus nusikaltimus

Sukurta 2021.04.01 / Atnaujinta 2021.04.01 08:35
Prancūzijos, Vokietijos, Italijos, Nyderlandų, Danijos, Švedijos, Suomijos, Belgijos, Airijos, Lietuvos, Latvijos, Liuksemburgo, Lenkijos, Slovėnijos, Bulgarijos, Austrijos, Maltos ir Portugalijos užsienio reikalų ministrų bendras laiškas.

Prieš dešimt metų milijonai sirų išėjo į Daros, Alepo ir Damasko gatves, reikalaudami demokratijos ir pagarbos žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms. Žiaurus režimo atsakas sukėlė vieną didžiausių humanitarinių krizių nuo Antrojo pasaulinio karo. Per 10 konflikto metų Sirijoje žuvo daugiau nei 400 000 žmonių, įvykdyta nesuskaičiuojama daugybė žmogaus teisių pažeidimų.

Daugiau nei pusė Sirijos gyventojų buvo priversti palikti savo namus. Bėgdami nuo režimo vykdomų žiaurumų, iš šalies pasitraukė daugiau nei 6 milijonai sirų. Dešimtys tūkstančių žmonių dingo, o jų šeimos iki šiol nežino savo artimųjų likimo ar buvimo vietos.

Jungtinės Tautos (JT) ir Cheminio ginklo uždraudimo organizacija (OPCW) pateikė nenuginčijamų įrodymų, kad Sirijos režimas ne kartą panaudojo cheminius ginklus prieš savo šalies gyventojus. Režimas atsisako pateikti paaiškinimus tarptautiniams tyrėjams. Tačiau išgyvenusieji šias atakas šiandien gali paliudyti, ką yra matę ir iškentėję.

Mes netylėsime šių Sirijoje vykdomų žiaurumų akivaizdoje. Pagrindinė atsakomybė už juos tenka Sirijos režimui bei jį remiančioms išorės jėgoms. Daugelį šių, o taip pat Da’esh ir kitų ginkluotų grupuočių įvykdytų nusikaltimų galima prilyginti karo nusikaltimams ir nusikaltimams žmoniškumui. Visi turime kovoti su nebaudžiamumu ir reikalauti atsakomybės už nusikaltimus Sirijoje, nepriklausomai nuo to, kas juos įvykdė.

Aukoms reikia teisingumo. Atsižvelgdami į nusikaltimų rimtumą, mes toliau raginame Tarptautinį Teisingumo Teismą tirti Sirijoje įvykdytus nusikaltimus ir už juos atsakingus asmenis patraukti baudžiamojon atsakomybėn.

Siekdami užkirsti kelią tiems, kurie norėtų blokuoti Saugumo Tarybos kreipimąsi į Teismą, dirbame, kad užtikrintume aukštos kompetencijos teisėjų analizei reikalingą faktų dokumentavimą. Dėl šios priežasties parėmėme tarptautinio, nešališko ir nepriklausomo mechanizmo Sirijoje įvykdytiems nusikaltimams tirti steigimą. Šios pastangos yra būtinos. Taip pat palaikome JT Nepriklausomos tarptautinės tyrimų komisijos, dokumentuojančios Sirijos konflikto metu įvykdytus žmogaus teisių pažeidimus, veiklą.

Labai svarbu, kad visi kruopščiai dokumentuoti pažeidimai nedelsiant liautųsi. Siekdami apginti Sirijos piliečių teises, esame pasiryžę pasitelkti visas tarptautines normas. Apie šį pasiryžimą byloja Nyderlandų jau pradėtas teisminis procesas prieš Siriją dėl JT konvencijos prieš kankinimą pažeidimų. Nacionaliniai teismai, iš kurių kai kurie jau inicijavo teisminius procesus šioje srityje, yra ypač svarbūs.

Dalyje mūsų šalių vykdomi teisminiai procesai, kai kur jau priimti galutiniai nuosprendžiai bylose prieš nusikaltimų Sirijoje vykdytojus. Dar 2016 m. Švedijos teismai pradėjo baudžiamojo persekiojimo procedūras dėl Sirijoje padarytų itin sunkių nusikaltimų.

Praėjusį mėnesį Koblenco teismas Vokietijoje paskelbė istorinį – pirmąjį – nuosprendį buvusiam Sirijos žvalgybos tarnybų nariui už bendrininkavimą, vykdant nusikaltimus žmoniškumui. Prancūzijoje taip pat vyksta panašaus pobūdžio teismo procesai. Neseniai Paryžiuje buvo pateiktas teisinis skundas dėl Sirijos režimo įvykdytų cheminių atakų prieš savo šalies piliečius.

Europos Sąjunga yra paskelbusi tikslines sankcijas už represijas prieš Sirijos gyventojus atsakingiems Sirijos režimui artimiems asmenims ir juridiniams subjektams. Mes nesutinkame su Sirijos režimo teiginiais, kad Sirijos gyventojai kenčia būtent dėl šių sankcijų. Tik akivaizdus režimo aplaidumas ir netinkama ekonominė politika nulėmė dabartinę ekonominę krizę Sirijoje.

Šiandien taip pat turime rasti sprendimą dėl tragiškos neteisėtai kalinamų asmenų situacijos ir daugiau nei 100 tūkst. be žinios dingusių žmonių. Labai svarbu, kad Jungtinės Tautos sutelktų visas jėgas, reikalingas apčiuopiamiems rezultatams pasiekti, ypač Sirijos režimo atžvilgiu.

Kova su nebaudžiamumu yra ne tik principinis, bet ir moralinis bei politinis imperatyvas. Tai taip pat yra tarptautinės bendruomenės saugumo klausimas. Cheminio ginklo naudojimas bet kokiomis aplinkybėmis kelia grėsmę tarptautinei taikai ir saugumui.

Reaguodami į cheminius išpuolius pasitelkėme visas kompetentingas institucijas, cheminių ginklų uždraudimo ekspertus. OPCW komandos atliko visiškai nepriklausomus tyrimus. Siekdami užbaigti šį svarbų darbą, inicijavome Tarptautinę partnerystę prieš nebaudžiamumą už cheminio ginklo naudojimą, vienijančią 40 šalių ir Europos Sąjungą. Šios iniciatyvos dėka galėjome pasmerkti visus, prisidedančius prie cheminių ginklų kūrimo ar panaudojimo. Mes nenurimsime, kol šie asmenys nebus nubausti už įvykdytus nusikaltimus.

Kova su nebaudžiamumu yra būtina sąlyga siekiant atkurti ilgalaikę taiką Sirijoje. Kol šalyje bus vykdomi tokio masto žmogaus teisių pažeidimai, Sirijos gyventojai negali tikėtis šviesios ateities. Kol nebus atskaitomybės už padarytus nusikaltimus, Sirija negalės susitaikyti su savo praeitimi.

Vertiname didvyriškas žmogaus teisių gynėjų, NVO darbuotojų ir pilietinės visuomenės pastangas rizikuojant savo gyvybe siekti atskleisti tiesą apie Sirijoje įvykdytus nusikaltimus. Kai tai įmanoma, pasiūlome jiems apsaugą, o mūsų teisinės sistemos aktyviai dirba siekiant patraukti baudžiamojon atsakomybėn už sunkius nusikaltimus atsakingus asmenis.

Dešimtmetį trukę grubūs nusikaltimai turi būti pilnai išaiškinti. Teisingumas aukoms privalo būti užtikrintas, siekiant atkurti stabilią, taikią Siriją ir pasiekti patikimą bei perspektyvų politinį susitarimą, vadovaujantis JT Saugumo Tarybos rezoliucija nr. 2254.

Mūsų šalys yra įsipareigojusios užtikrinti, kad nusikaltėliai ir kankintojai neliktų nenubausti. Jų padaryti nusikaltimai nepamins Sirijos žmonių orumo ir teisingumo siekio.

Susijusios naujienos Visos naujienos »
Screenshot - ministro pasisakymas.png

Birželio 30 dieną vykusioje Jungtinių Tautų (JT) ir Europos Sąjungos (ES) ministrų vaizdo konferencijoje „Parama Sirijos ir regiono ateičiai“ užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius išreiškė nuoseklią paramą Sirijai, JT specialiajam pasiuntiniui Sirijai Geir O. Pedersenui, pabrėžė būtinybę remti šalies jaunąją kartą bei siekti teisinės atsakomybės už Sirijoje vykdomus nusikaltimus.

Daugiašaliai santykiai » Vystomasis bendradarbiavimas ir parama demokratijai »