Temos Žymėti visasAtžymėti visus

ministras.jpg

Užsienio reikalų ministras

Linas Linkevičius

Ministro darbotvarkė cv Twitter

Artimiausi renginiai

Paskelbta preliminari Lietuvos oficiali parama vystymuisi 2016 metais

Sukurta 2017.04.14 / Atnaujinta 2017.04.14 16:00

Europos Komisija balandžio 11 dieną paskelbė 2016 metų preliminarius Europos Sąjungos valstybių narių ir ES institucijų oficialios paramos vystymuisi (OPV) duomenis, pagal kuriuos 2016 metais ES valstybių narių ir ES institucijų OPV padidėjo 11 proc. ir sudarė 75,5 mlrd. eurų (0,51 proc. bendrųjų nacionalinių pajamų (BNP). ES toliau lieka didžiausia oficialios paramos vystymuisi teikėja pasaulyje.

Pagal preliminarius duomenis, 2016 m. Lietuvos skirta OPV sudarė 52,1 mln. eurų (0,14 proc. BNP). 2016 m. Lietuvos paramai, skirtai daugiašaliu pagrindu, teko 38,74 mln. eurų (74,4 proc.), dvišaliu – 13,36 mln. eurų (25,6 proc.). Kaip ir kasmet, didžioji Lietuvos OPV dalis skirta įmokoms į Europos plėtros fondą ir daliai įnašo į bendrąjį ES biudžetą sumokėti, ES išorės politikai įgyvendinti. Šios įmokos atitinkamai sudarė 5,7 mln. ir 28,15 mln. eurų. Dvišaliu pagrindu parama skirta Rytų partnerystės šalims ir kitoms valstybėms, įtrauktoms į Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) paramos gavėjų sąrašą.

2016 m. Lietuva skyrė 0,93 mln. eurų humanitarinei pagalbai. Daugiausia – 0,61 mln. eurų – teko Ukrainai. Lėšos panaudotos nukentėjusiems nuo neramumų Ukrainos gyventojų gydymui ir reabilitacijai Lietuvoje, nuo konflikto Rytų Ukrainoje nukentėjusių vaikų perkėlimui 2015–2016 mokslo metams į Lietuvą, būtiniausių medikamentų siuntai į Ukrainą. Papildomai humanitarinė pagalba Ukrainai skirta integruotoms ir skubioms sveikatos ir mitybos paslaugoms nukentėjusiems šios šalies gyventojams per JT Pasaulio sveikatos organizaciją, vaikų švietimui minų rizikos išvengimo klausimais per JT Vaikų fondą, nuo konflikto nukentėjusiems gyventojams per Tarptautinį Raudonojo Kryžiaus komitetą. Humanitarinė pagalba skirta Sirijai ir Sirijos pabėgėliams, Irakui, Afganistanui, Palestinos pabėgėliams, Maliui, pabėgėlių krizei Graikijoje ir Bulgarijoje spręsti, nuo stichinių nelaimių nukentėjusiems Ekvadore, Fidžyje, Haityje, Makedonijoje, Malavyje ir Šri Lankoje.

Lietuva, 2004 m. tapusi ES nare, įsipareigojo teikti OPV. 2005 m. gegužės 24 d. Europos Vadovų Tarybos išvadose buvo numatyta, kad 2004 m. ir po 2004 m. ES narėmis tapusios šalys iki 2015 m. OPV skirs ne mažiau kaip 0,33 proc. BNP, o šalys, kurios ES narėmis tapo iki 2004 m. – 0,7 proc. Šie įsipareigojimai pakartoti 2015 m. gegužės 26 d. Tarybos išvadose, nukeliant įgyvendinimo terminą iki 2030 m. OPV įsipareigojimai akcentuojami ir 2015 m. rugsėjo 25 d. valstybių vadovų patvirtintoje Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi darbotvarkėje iki 2030 metų.

2016 m. penkių ES valstybių narių OPV siekė 0,7 proc. BNP ir daugiau: Liuksemburgo (1,0 proc.), Švedijos (0,94 proc.), Danijos (0,75 proc.), Jungtinės Karalystės (0,7 proc.) ir Vokietijos (0,7 proc.).  Net 16 ES šalių padidino OPV skirtą procentą (tarp jų ir Lietuva), penkios valstybės šį procentą sumažino, septynios – išlaikė procentą 2015 metų lygyje. Lietuva kartu su Graikija ir Čekija (0,14 proc.) yra 18–20 vietoje tarp ES šalių ir aplenkia Lenkiją, Vengriją, Slovakiją, Rumuniją, Latviją, Bulgariją, Kiprą ir Kroatiją.

Daugiau informacijos rasite čia.

OPV – iš valstybės ir savivaldybių biudžetų skiriama parama ir humanitarinė pagalba šalims paramos gavėjoms, esančioms EBPO paramos gavėjų sąraše. Lietuva dar nėra EBPO narė, tačiau OPV statistiką kasmet teikia EBPO Paramos vystymuisi komitetui.

Patikslinti duomenys bus skelbiami liepos mėnesį.

Susijusios naujienos Visos naujienos »
IMG_2813.JPG

Lietuvos ambasadoje Pretorijoje liepos 4 dieną pasveikinti du jauni pietų afrikiečiai, atrinkti liepos 10–16 dienomis dalyvauti „Transparency International“ Skaidrumo mokykloje Vilniuje.

Atstovybių naujienos »

Lietuvos užsienio reikalų ministerija skyrė 10 tūkst. eurų humanitarinei pagalbai nukentėjusiems nuo potvynių Šri Lankoje ir 20 tūkst. eurų humanitarinei pagalbai Maliui.

Vystomasis bendradarbiavimas ir parama demokratijai »
tomas_razmus-2414.jpg

Užsienio reikalų ministerijoje gegužės 4 dieną pasirašytos Lietuvos dvišalio vystomojo bendradarbiavimo paramos projektų įgyvendinimo sutartys su Aleksandro Stulginskio universitetu ir viešąja įstaiga „Afrikos tyrimai ir konsultacijos“, kurie šiais metais vykdys projektus dviejose Užsachario Afrikos šalyse – Malyje ir Nigerijoje.

Vystomasis bendradarbiavimas ir parama demokratijai »

Gegužės 4 dieną Užsienio reikalų ministerijoje viceministras Neris Germanas pristatys Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo projektus, planuojamus įgyvendinti Užsachario Afrikoje, kuriais Lietuva siekia solidariai prisidėti prie ES ir tarptautinės bendruomenės pastangų atsakyti į augančius iššūkius Užsacharyje ir ypač į padidėjusius nelegalios migracijos srautus iš šio regiono šalių. Renginio metu bus pasirašytos sutartys su projektų vykdytojais dėl projektų įgyvendinimo Malyje ir Nigerijoje 2017 metais.

Vystomasis bendradarbiavimas ir parama demokratijai »

Užsienio reikalų ministerijoje balandžio 27 dieną vykusiame išplėstiniame Nacionalinės vystomojo bendradarbiavimo komisijos posėdyje, kuriame dalyvavo daugiau kaip 40 Lietuvos valstybės institucijų, nevyriausybinių organizacijų ir verslo asociacijų atstovai, aptarta Lietuvos parama vystymuisi 2016 metais, tarpinstitucinio vystomojo bendradarbiavimo veiklos plano 2018–2020 m. projektas, dalyvavimo Europos Sąjungos Dvynių programoje nauda ir aktyvesnio įsitraukimo galimybės, pasikeitimai vystomojo bendradarbiavimo teisinėje bazėje.

Vystomasis bendradarbiavimas ir parama demokratijai »

Lietuvos užsienio reikalų ministerija skyrė 10 tūkst. eurų humanitarinei pagalbai Somaliui teikti. Lėšos bus pervedamos Jungtinių Tautų pasaulio maisto programai.

Vystomasis bendradarbiavimas ir parama demokratijai »

Naujienlaiškio prenumerata