Temos Žymėti visasAtžymėti visus

ministras.jpg

Užsienio reikalų ministras

Linas Linkevičius

Ministro darbotvarkė cv Twitter

Artimiausi renginiai

Užsienio reikalų viceministras akcentavo taikos, saugumo ir demokratinių institucijų svarbą darniam vystymuisi

Sukurta 2017.03.16 / Atnaujinta 2017.03.16 16:19

Užsienio reikalų viceministras Albinas Zananavičius kovo 16 dieną Briuselyje neformaliame Europos Sąjungos vystomojo bendradarbiavimo ministrų susitikime diskutavo Europos konsensuso dėl vystymosi peržiūros klausimu.

„Darnus vystymasis neįmanomas be taikos, saugumo ir demokratinių institucijų, todėl ateityje reikia ieškoti didesnių vystomojo bendradarbiavimo sąsajų su saugumo ir gynybos politika, ypač ES kaimynystėje“, – sakė A. Zananavičius. Pasak viceministro, taip pat svarbu dėti visas pastangas siekiant įtraukti verslą, ypač smulkų ir vidutinį, į darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimą.

Viceministras pabrėžė ir bendradarbiavimo su vidutinio pajamų lygio valstybėmis aktualumą, nes jos taip pat susiduria su rimtais iššūkiais. A. Zananavičius akcentavo būtinybę daugiau dėmesio skirti visuomenės informavimui apie darnaus vystymosi tikslus siekiant plačiosios visuomenės palaikymo.

2005 m. priimtas Europos konsensusas dėl vystymosi, kuriame nustatyti bendri ES institucijų ir valstybių narių vystomojo bendradarbiavimo tikslai, principai ir įsipareigojimai, yra peržiūrimas siekiant jį suderinti su Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi darbotvarke iki 2030 metų.

Kalbėdami apie Europos Sąjungos ir Afrikos partnerystę, ES vystomojo bendradarbiavimo ministrai apsikeitė nuomonėmis, kaip ES ir valstybės narės galėtų geriau prisidėti prie struktūrinės Afrikos ekonomikos transformacijos bei Afrikos pastangų užtikrinti taiką ir saugumą.

„Ekonominė transformacija Afrikoje galima tik sukūrus verslui palankią aplinką ir įgyvendinant reformas. Tam turėtų būti panaudota ir ES valstybių narių turima reformų patirtis“, – sakė A. Zananavičius.

Darbo pietų metu ministrai diskutavo migracijos ir vystymosi tema ir aptarė pasiektą pažangą įgyvendinant ES ir šalių partnerių įsipareigojimus migracijos srityje ir tolesnius veiksmus, įskaitant pasirengimą ES išorinio investicijų plano įgyvendinimui.

Susijusios naujienos Visos naujienos »
IMG_2813.JPG

Lietuvos ambasadoje Pretorijoje liepos 4 dieną pasveikinti du jauni pietų afrikiečiai, atrinkti liepos 10–16 dienomis dalyvauti „Transparency International“ Skaidrumo mokykloje Vilniuje.

Atstovybių naujienos »
tomas_razmus-2414.jpg

Užsienio reikalų ministerijoje gegužės 4 dieną pasirašytos Lietuvos dvišalio vystomojo bendradarbiavimo paramos projektų įgyvendinimo sutartys su Aleksandro Stulginskio universitetu ir viešąja įstaiga „Afrikos tyrimai ir konsultacijos“, kurie šiais metais vykdys projektus dviejose Užsachario Afrikos šalyse – Malyje ir Nigerijoje.

Vystomasis bendradarbiavimas ir parama demokratijai »

Gegužės 4 dieną Užsienio reikalų ministerijoje viceministras Neris Germanas pristatys Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo projektus, planuojamus įgyvendinti Užsachario Afrikoje, kuriais Lietuva siekia solidariai prisidėti prie ES ir tarptautinės bendruomenės pastangų atsakyti į augančius iššūkius Užsacharyje ir ypač į padidėjusius nelegalios migracijos srautus iš šio regiono šalių. Renginio metu bus pasirašytos sutartys su projektų vykdytojais dėl projektų įgyvendinimo Malyje ir Nigerijoje 2017 metais.

Vystomasis bendradarbiavimas ir parama demokratijai »

Užsienio reikalų ministerijoje balandžio 27 dieną vykusiame išplėstiniame Nacionalinės vystomojo bendradarbiavimo komisijos posėdyje, kuriame dalyvavo daugiau kaip 40 Lietuvos valstybės institucijų, nevyriausybinių organizacijų ir verslo asociacijų atstovai, aptarta Lietuvos parama vystymuisi 2016 metais, tarpinstitucinio vystomojo bendradarbiavimo veiklos plano 2018–2020 m. projektas, dalyvavimo Europos Sąjungos Dvynių programoje nauda ir aktyvesnio įsitraukimo galimybės, pasikeitimai vystomojo bendradarbiavimo teisinėje bazėje.

Vystomasis bendradarbiavimas ir parama demokratijai »

Europos Komisija balandžio 11 dieną paskelbė 2016 metų preliminarius Europos Sąjungos valstybių narių ir ES institucijų oficialios paramos vystymuisi (OPV) duomenis, pagal kuriuos 2016 metais ES valstybių narių ir ES institucijų OPV padidėjo 11 proc. ir sudarė 75,5 mlrd. eurų (0,51 proc. bendrųjų nacionalinių pajamų (BNP). ES toliau lieka didžiausia oficialios paramos vystymuisi teikėja pasaulyje.

Europos Sąjunga » Vystomasis bendradarbiavimas ir parama demokratijai »

Lietuvos užsienio reikalų ministerija skelbia papildomą kvietimą teikti projektų paraiškas Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programai įgyvendinti 2017 metais pagal URM parengtas koncepcijas migracijos krizės priežasčių sprendimo, partnerystės su verslu stiprinimo ir  visuomenės informavimo apie vystomąjį bendradarbiavimą srityse. Numatytas terminas projektų paraiškoms teikti – iki 2017 m. vasario 24 dienos.

Vystomasis bendradarbiavimas ir parama demokratijai »

Naujienlaiškio prenumerata