linas linkevicius.JPG

Užsienio reikalų ministras

Linas Linkevičius

Ministro darbotvarkė cv Twitter

„Brexit“ naujienos

Sukurta 2018.01.17 / Atnaujinta 2018.10.11 08:48

Bendra informacija apie Bexit derybas

2016 m. birželio 23 d. referendume dauguma Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės (toliau – JK) rinkėjų balsavo už JK išstojimą iš Europos Sąjungos (toliau – ES). 2017 m. kovo 29 d. JK, vadovaudamasi ES sutarties 50 straipsnio nuostatomis, pranešė Europos Vadovų Tarybai apie savo ketinimą išstoti iš ES. JK narystė ES pasibaigs 2019 m. kovo 29 d. Šiuo metu vyksta ES ir JK išstojimo derybos, kurias likusių ES 27 valstybių narių vardu veda Europos Komisija (toliau – EK). Jeigu šalims derybose pavyks susitarti dėl Išstojimo sutarties, 2019 m. kovo 30 d. prasidės pereinamasis laikotarpis, kuris tęsis iki 2020 gruodžio 31 d. (jis leistų nukelti JK išstojimo iš ES pasekmes iki minėtos datos). Kol nepasibaigęs JK išstojimo iš ES procesas, JK galioja visos narystės ES teisės ir pareigos.

EK komunikatas dėl pasirengimo JK išstojimui iš ES 2019 m. kovo 30 d.

2018 m. liepos 19 d. paskelbtas komunikatas, kuriame EK pateikė pasirengimo „Brexit“ pasekmėms apibendrinimą. „Pasirengimas JK išstojimui iš ES, nesvarbu, pagal kokį scenarijų jis vyktų, yra kiekvieno reikalas. Išstojimas pakeis santykius ir turės didelį poveikį 27 ES valstybių narių piliečiams ir įmonėms, dalies to poveikio negalima kompensuoti. Todėl svarbu laiku imtis reikiamų veiksmų ir kiekvienas – piliečiai, įmonės, valstybės narės ir ES institucijos – turėtų imtis būtinųjų priemonių, kad būtų pasirengęs neigiamam išstojimo poveikiui ir jį sumažintų,“ – teigiama EK komunikate. Su EK komunikatu galima susipažinti čia.

Informaciniai pranešimai apie JK išstojimo iš ES teisines ir praktines pasekmes atskirose srityse

EK ir ES agentūros parengė paaiškinimus, kokios procedūros bus taikomos nuo 2019 m. kovo 30 d., jei nesudarius Išstojimo sutarties pereinamasis laikotarpis neprasidėtų. Paaiškinimai parengti dėl įvairių sričių, juos galima rasti čia.

Kiti derybų dokumentai, naudinga informacija

Su derybų dokumentais, derybinių susitikimų darbotvarkėmis, ES derybininko kalbų tekstais galima susipažinti čia.

Brexit kalendorius

2018 m. rudenį vyksta ES-JK derybos dėl JK Išstojimo iš ES sutarties atvirų klausimų, pradedama derinti politinė deklaracija dėl ES-JK ateities santykių;

• 2018 m. ruduo (spalis) - numatoma derybų pabaiga;

• 2018 m. lapkritis- gruodis Išstojimo sutarties tvirtinimas Taryboje (BRT);

• 2018 m. pab. – 2019 m. pr. EP pritarimas Išstojimo sutarčiai;

• 2019 m. sausis-vasaris – Išstojimo sutarties ratifikavimas JK parlamente;

• 2019 m. kovo 29 d. JK išstojimo data;

• 2020 m. gruodžio 31 d. pereinamojo laikotarpio pabaiga.

Išstojimo sutarties projektas

2018 m. kovo 19 d. ES ir JK Brexit derybininkai M.Barnier ir D.Davis paskelbė konsoliduotą JK išstojimo iš ES ir Europos atominės energijos bendrijos sutarties projektą, kuriame įtvirtintos piliečių teisės, finansinės nuostatos ir kiti atsiskyrimo klausimai. Paskelbtas dokumentas pažymėtas trimis spalvomis: žaliai nuspalvintos teksto dalys jau yra sutartos su JK, geltonai pažymėtas tekstas, dėl kurio yra politinis sutarimas, bet dar ieškoma sutarimo dėl formuluočių, be spalvos – nesutartos dalys.

Išstojimo sutarties projekto svarbiausi elementai

 • ES piliečiai: Išstojimo sutartis apims visus ES piliečius ir jų šeimos narius, teisėtai gyvenančius JK; jų turimos teisės (toliau gyventi, dirbti, studijuoti JK) bus apsaugotos remiantis ES teise visą jų gyvenimo laikotarpį. Išstojimo sutarties nuostatos dėl piliečių bus aiškinamos remiantis ES teise ir ESTT jurisprudencija. Sutarta, kad JK piliečiai ir ES 27 piliečiai, atvykstantys per pereinamąjį laikotarpį, turės tokias pat teises ir garantijas kaip ir tie, kurie atvyko iki „Brexit“ dienos.
 • Finansinės nuostatos: JK sutiko pilnai dengti visus savo finansinius įsipareigojimus, prisiimtus narystės ES metu, įskaitant įsipareigojimus, numatytus šioje (2014-2020) ir ankstesnėse daugiametėse finansinėse perspektyvose.  
 • Pereinamasis laikotarpis bus ribotas laike (nuo 2019 m. kovo 30 d. iki 2020 gruodžio 31 d.). Jo metu JK nebedalyvaus ES sprendimų priėmimo procese, tačiau išlaikys visus bendrosios rinkos, muitų sąjungos ir ES politikos privalumus, todėl turės laikytis visų ES taisyklių, tartum būtų valstybė narė.
 • Svarbiausi išstojimo klausimai, dėl kurių dar deramasi:
 • Airijos/Šiaurės Airijos klausimas;
 • Sutarties valdymas - ginčų sprendimo mechanizmas (yra sutarta tik dėl valdymo mechanizmo dėl piliečių teisių ir finansinio susitarimo).
 • Geografinių nuorodų apsauga, duomenų apsauga, kt.

JK Baltoji knyga dėl JK-ES ateities santykių

JK Baltosios knygos santrauka lietuvių kalba

Informacija piliečiams

2017 m. gruodį ES ir JK derybose dėl JK išstojimo iš ES buvo pasiektas susitarimas dėl ES piliečių ir jų šeimos narių teisių apsaugos (atitinkamos nuostatos įtrauktos į Išstojimo sutarties projektą). JK narystė ES pasibaigs 2019 m. kovo 29 d. Šiuo metu JK gyvenantiems ES piliečiams (tame tarpe ir Lietuvos) nereikia nieko daryti, jų statusas nepasikeis, kol JK bus ES narė.

Remiantis Išstojimo sutarties projektu:

 • ES piliečiai, kurie iki pereinamojo laikotarpio pabaigos (2020 m. gruodžio 31 d.) nuolat ir teisėtai gyveno JK 5 metus, galės kreiptis dėl neterminuoto leidimo pasilikti, įgydami JK nuolatinio gyventojo statusą („settled status“);
 • ES piliečiai, kurie atvyks į JK iki 2020 m. gruodžio 31 d., tačiau nebus teisėtai pragyvenę 5 metų, galės pateikti prašymą dėl  laikino leidimo gyventi („temporary status“) ir pasilikti JK tol, kol pasieks 5 metų ribą; tuomet jie galės pateikti prašymą dėl nuolatinio gyventojo statuso;
 • Šeimos nariai, kurie iki 2020 m. gruodžio 31 d. gyvens arba prisijungs prie ES piliečių JK, taip pat galės pateikti prašymą nuolatinio gyventojo statusui gauti, paprastai po 5 metų gyvenimo JK;
 • Artimiausi šeimos nariai (sutuoktiniai, partneriai, išlaikomi vaikai ir anūkai, išlaikomi tėvai ir seneliai) galės prisijungti prie ES piliečių ir po JK išstojimo, jeigu jų santykiai egzistavo 2020 m. gruodžio 31 d.
 • Prašymą dėl JK nuolatinio gyventojo statuso (“settled status“) suteikimo bus galima pateikti internetu. JK Vidaus reikalų ministerija (UK Home Office) tikisi, kad internetinė paraiškų sistema bus paleista 2018 m. pabaigoje.
 • Numatomas malonės periodas („grace period“) - tai laikotarpis, skirtas pateikti dokumentus JK nuolatinio gyventojo statusui (“settled status“) įgyti, - 6 mėn. po pereinamojo laikotarpio pabaigos asmenims, kurie tuo metu gyvena JK, ir 3 mėn. tiems, kurie prisijungs vėliau kaip šeimos nariai.
 • Jei paraiška bus atmesta, ES piliečiai turės galimybę teikti paraišką dar kartą. Tai, kad paraiška atmesta, neturės pasekmių jų galimybėms likti JK iki malonės periodo („grace period“)  pabaigos.
 • Svarbu: tie ES piliečiai, kurie jau turi neterminuotą leidimą gyventi JK, turės jį pasikeisti į naują JK nuolatinio gyventojo statusą (“settled status“) patvirtinantį dokumentą. Šis pakeitimas bus atliekamas nemokamai, prašymą reikės pateikti internetu.  
 • ES piliečiai, turintys nuolatinio gyventojo statusą arba laikiną leidimą gyventi, galės ir toliau naudotis ES teise garantuojamomis ES piliečių teisėmis (pavyzdžiui, JK teikiamomis sveikatos priežiūros paslaugomis, pensijomis, socialinėmis pašalpomis ir kt.)

Aktuali EK parengta informacija: 

Aktuali JK institucijų parengta informacija:

Informacija verslui

Lietuvos verslo informacijos portalo www.verslilietuva.lt specialioje naujoje skiltyje „Brexit“ https://www.verslilietuva.lt/analitika/brexit/ skelbiama aktualiausia apie JK išstojimo iš ES derybų eigą ir rezultatus, pateikiama verslui svarbi informacija apie tarifinius ir netarifinius barjerus, dalijamasi aktualiausiomis Lietuvos ir užsienio žiniasklaidos publikacijomis, pateikiami aktualūs analitiniai komentarai apie Brexit poveikį verslui. Rubrikos skaitytojai taip pat turi galimybę susipažinti su verslo dažniausiai užduodamais klausimais-atsakymais bei patys pateikti jiems rūpimus klausimus „Brexit“ temos ekspertams.

Naujienlaiškio prenumerata