Temos Žymėti visasAtžymėti visus

Naujienos Spausdinti RSS

Lietuvos Respublikos nuolatinė misija Jungtinėse Tautose skelbia atranką užimti administratoriaus (-ės) pareigybę

Sukurta 2020.04.24 / Atnaujinta 2020.04.24 01:56

Skelbiama atranka į administratoriaus (-ės) pareigybę Lietuvos Respublikos nuolatinėje misijoje Jungtinėse Tautose.

Reikalavimai:

 1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą;
 2. mokėti lietuvių kalbą ir anglų kalbą ne žemesniu negu pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
 3. turėti vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti atstovybės tarnybines transporto priemones;
 4. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu);
 5. išmanyti raštvedybos taisykles;
 6. sugebėti savarankiškai planuoti ir atlikti savo darbą, pasirinkti darbo metodus;
 7. būti susipažinusiam (-iai) su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybos, diplomatinės tarnybos, ministerijos ir diplomatinių atstovybių veiklą;
 8. atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija arba teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, arba nekelti abejonių dėl asmens patikimumo.

Pagrindinės administratoriaus (-ės) funkcijos:

 1. koordinuoja Lietuvos Respublikos nuolatinės misijos Jungtinėse Tautose (toliau –  Misijos) administracinio-techninio personalo darbą;
 2. organizuoja Misijoje viešuosius pirkimus, tvarko su viešųjų pirkimų organizavimu susijusius dokumentus;
 3. rengia Misijos paslaugų sutartis, vykdo jų sudarymo ir vykdymo kontrolę;
 4. atsako už/vykdo materialinių vertybių (ilgalaikio turto ir atsargų) esančių Misijoje, įsigijimą, panaudojimą ir saugojimą;
 5. tvarko materialinių vertybių apskaitą, medžiagų, inventoriaus ir materialinių vertybių nurašymą;
 6. dalyvauja sudaromų komisijų veikloje ilgalaikio turto ir atsargų metinėje ir kitoje turto perdavimo inventorizacijoje;
 7. aprūpina Misijos darbuotojus ūkinėmis ir kanceliarinėmis priemonėmis bei inventoriumi;
 8. rengia sutartis dėl atstovybėje esančių inžinerinių sistemų priežiūros ir remonto;
 9. užtikrina, kad Misijoje esantys įrenginiai, prietaisai būtų techniškai tvarkingi ir tinkamai naudojami;
 10. rūpinasi Misijos ir/ar rezidencijos patalpų priežiūra;
 11. kontroliuoja ir prižiūri švaros ir tvarkos palaikymą Misijos patalpose;
 12. padeda organizuoti diplomatinio pašto ir diplomatinių krovinių gabenimą;
 13. vairuoja Misijos transportą, kai tai būtina jo tiesioginėms funkcijoms vykdyti;
 14. organizuoja Misijos renginius ir priėmimus;
 15. vykdo kitus Misijos vadovo nenuolatinio pobūdžio tarnybinius pavedimus.

Privalumas – administracinio darbo patirtis.

Su darbuotoju bus sudaroma terminuota darbo sutartis. Pareiginės algos koeficientas nuo 8,93.

Pretendentai, atitinkantys pareigybei keliamus reikalavimus ir norintys dalyvauti atrankoje, iki 2020 m. gegužės 7 d. 18:00 val. (Niujorko laiku) elektroniniu paštu [email protected], turi pateikti gyvenimo aprašymą lietuvių kalba ir motyvacinį laišką. Pokalbiai su atrinktais kandidatais planuojami 2020 m. gegužės 12-14 d. video-konferencijos būdu.

Papildoma informacija teikiama elektroniniu paštu [email protected].

Informuojame, kad atrinktas kandidatas/-ė turės praeiti Valstybės saugumo departamento atliekamą saugumo patikrą.

Naujienlaiškio prenumerata