Temos Žymėti visasAtžymėti visus

Naujienos Spausdinti RSS

Lietuvos Respublikos nuolatinė misija Jungtinėse Tautose skelbia atranką užimti sekretoriaus (-ės) pareigybę

Sukurta 2020.05.20 / Atnaujinta 2020.05.20 18:29
  Lietuvos Respublikos nuolatinė misija Jungtinėse Tautose skelbia atranką užimti sekretoriaus (-ės) pareigybę

  Skelbiama atranka į sekretoriaus (-ės) pareigybę Lietuvos Respublikos nuolatinėje misijoje Jungtinėse Tautose.

  Reikalavimai:

  1. turėti aukštąjį koleginį arba aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
  2. mokėti lietuvių kalbą ir anglų kalbą ne žemesniu negu pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
  3. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu);
  4. išmanyti raštvedybos, dokumentų tvarkymo ir apskaitos, teisės aktų rengimo, kalbos kultūros taisykles;
  5. gebėti planuoti, organizuoti savo veiklą, analitiškai vertinti ir sisteminti informaciją;
  6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
  7. atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija arba teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, arba nekelti abejonių dėl asmens patikimumo.

  Pagrindinės sekretoriaus (-ės) funkcijos:

  1. padeda Misijos vadovui ar priskirtam darbuotojui;
  2. atsiliepia telefonu, administruoja skambučius;
  3. teikia bendrojo pobūdžio informaciją interesantams telefonu, pagal kompetenciją rengia atsakymus į paklausimus;
  4. pagal kompetenciją susirašinėja su užsienio valstybių diplomatinėmis atstovybėmis ir kitomis institucijomis, įstaigomis, organizacijomis;
  5. registruoja gaunamą ir siunčiamą korespondenciją, kopijuoja ir siunčia dokumentus, tvarko protokolinę korespondenciją ir vykdo kitas dokumentų valdymo funkcijas;
  6. pagal kompetenciją rengia raštus, lydraščius, notas ir kitus dokumentus ar jų projektus;
  7. formuoja Misijos dokumentų bylas, rengia dokumentacijos planą bei tvarko archyvą;
  8. stebi žiniasklaidos pranešimus, platina atstovybės pranešimus žiniasklaidoje;
  9. platina Lietuvos Respublikos institucijų, įstaigų, įmonių pateiktą informaciją;
  10. atnaujina ir skelbia informaciją Misijos interneto puslapyje, socialinių tinklų paskyrose.
  11. atlieka vertimus raštu;
  12. sudaro ir nuolat pildo Misijos kontaktinių asmenų sąrašą;
  13. padeda tvarkyti diplomatinio pašto ir diplomatinių krovinių siuntimą ir priėmimą;
  14. prisideda prie Misijos susitikimų, renginių, priėmimų, vizitų organizavimo ir aptarnavimo;
  15. pristato paštą, kvietimus ir dokumentus į įvairias institucijas, įstaigas ir organizacijas ir kt. ir atitinkamai paima iš jų;
  16. ruošia Misijos patalpas, inventorių įvairiems reprezentaciniams renginiams, po jų jas sutvarko ir suplauna indus;
  17. dalyvauja sudaromų komisijų veikloje: ilgalaikio turto ir atsargų, metinėje ir kitoje turto perdavimo inventorizacijoje, viešųjų pirkimų komisijų darbe;
  18. vykdo kitus Misijos vadovo nenuolatinio pobūdžio tarnybinius pavedimus.

  Privalumas – panašaus darbo patirtis.

  Su darbuotoju bus sudaroma terminuota darbo sutartis. Pareiginės algos koeficientas nuo 5,89.

  Pretendentai, atitinkantys pareigybei keliamus reikalavimus ir norintys dalyvauti atrankoje, iki 2020 m. gegužės 29 d. 18:00 val. (Niujorko laiku) elektroniniu paštu [email protected], turi pateikti gyvenimo aprašymą lietuvių kalba ir motyvacinį laišką. Pokalbiai su atrinktais kandidatais planuojami 2020 m. birželio 2-3 d. video-konferencijos būdu.

  Papildoma informacija teikiama elektroniniu paštu [email protected].

  Informuojame, kad atrinktas kandidatas/-ė turės praeiti Valstybės saugumo departamento atliekamą saugumo patikrą.

  Naujienlaiškio prenumerata