Temos Žymėti visasAtžymėti visus

Artimiausi renginiai

Naujienos Spausdinti RSS

Žmogaus teisių peržiūroje Lietuva pateikė rekomendacijas Australijai ir Austrijai

Sukurta 2021.01.22 / Atnaujinta 2021.01.22 15:45
  Žmogaus teisių peržiūroje Lietuva pateikė rekomendacijas Australijai ir Austrijai

  Sausio 20 ir 22 dienomis Lietuvos nuolatinis atstovas Ženevoje ambasadorius Andrius Krivas dalyvavo Visuotinės periodinės peržiūros darbo grupės sesijoje ir pateikė Lietuvos rekomendacijas Australijai ir Austrijai žmogaus teisių srityje.

  Lietuva pasveikino Australijos pasiekimus, bendradarbiavimą su pilietine visuomene ir Jungtinių Tautų (JT) Konvencijos prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar bauginimą Papildomo protokolo ratifikavimą. Australijai pateikta rekomendacija padidinti baudžiamosios atsakomybės minimalaus amžiaus ribą iki 14 metų bei suderinti atskirus vaiko teismo proceso elementus su JT Vaiko teisių konvencija.

  Aukštai vertindama Austrijos pastangas ginant ir skatinant žmogaus teisių laikymąsi, Lietuva rekomendavo Austrijai į atnaujinamą Nacionalinį žmogaus teisių veiksmų planą įtraukti su COVID-19 pandemija susijusius aspektus, priimti visaapimančias priemones, skirtas kovai, prevencijai ir baudžiamumui už visų formų smurtą prieš moteris. Pripažindama Austrijos pažangą mažinant lyčių atotrūkį darbo rinkoje, Lietuva rekomendavo įgyvendinti konkrečias priemones moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtumui mažinti ir plėsti moterų atstovavimą vadovaujančiuose postuose, ypač žemių ir savivaldybių lygmeniu.

  Visuotinė periodinė peržiūra yra JT žmogaus teisių mechanizmas, veikiantis nuo 2008 metų. Jis laikomas viena sėkmingiausių JT Žmogaus teisių tarybos veiklos formų, užtikrinančių visų valstybių vertinimą pagal vienodas procedūras. Peržiūros metu siekiama įvertinti žmogaus teisių padėtį kiekvienoje JT valstybėje narėje, pateikiant rekomendacijas dėl jos tobulinimo. Šalių visuotinė periodinė peržiūra atliekama kas penkerius metus ir taikoma visoms JT narėms. Žmogaus teisių padėtis Lietuvoje JT Visuotinės periodinės peržiūros sesijose svarstyta 2011 ir 2017 metais. Trečiasis Lietuvos vertinimas vyks 2022 m. sausio mėnesį.

  Susijusios naujienos Visos naujienos »

  Lietuva, siekdama prisidėti prie Jungtinių Tautų (JT) veiklos žmogaus teisių srityje, skyrė trisdešimt tūkstančių eurų JT vyriausiosios žmogaus teisių komisarės biuro veiklai.

  Daugiašaliai santykiai » Vystomasis bendradarbiavimas ir parama demokratijai »

  Šiandien, kovo 24 dieną, įsteigta Tarptautinės atsakomybės platforma Baltarusijai (International Accountability Platform for Belarus), kurios tikslas – rinkti, dokumentuoti, verifikuoti ir kaupti įrodymus dėl šiurkščių žmogus teisių pažeidimų Baltarusijoje, režimo struktūrų vykdomų nuo 2020 metų rugpjūčio 9 dienos prezidento rinkimų iki šių dienų.

  Daugiašaliai santykiai »

  Šiandien, kovo 23 dieną, į Užsienio reikalų ministeriją buvo iškviestas Kinijos ambasadorius Lietuvoje išreikšti protestą dėl parlamentarės Dovilės Šakalienės bei Europos Sąjungos (ES) institucijų ir žmogaus teises Kinijoje ginančių asmenų iš ES valstybių narių įtraukimo į Kinijos sankcijų sąrašus.

  ID_UA_HRC46.jpg

  Kovo 22-23 dienomis Lietuvos nuolatinis atstovas Ženevoje ambasadorius Andrius Krivas dalyvavo Žmogaus teisių tarybos 46-osios sesijos interaktyviame dialoge su Jungtinių Tautų vyriausiąja žmogaus teisių komisare, kuriai atstovavo jos pavaduotoja Nada Al-Nashif, dėl žmogaus teisių padėties Ukrainoje bei techninės pagalbos ir gebėjimų stiprinimo bendruosiuose debatuose.

  Daugiašaliai santykiai »

  Kovo 19 dieną surengtas Ženevoje vykstančios Žmogaus teisių tarybos 46-osios sesijos paraštinis renginys apie religijos ir tikėjimo laisvės ribojimą, vykdomą prisidengiant kova su ekstremistinėmis grėsmėmis. 

  Daugiašaliai santykiai »
  M. Adomenas.png

  Vasario 25 dieną užsienio reikalų viceministras Mantas Adomėnas per nuotolį dalyvavo Žmogaus teisių tarybos 46-osios sesijos metu vykstančiame išplėstiniame dialoge su Jungtinių Tautų (JT) Vyriausiąja žmogaus teisių komisare Michelle Bachelet, kuri pristatė pranešimą apie žmogaus teisių padėtį Baltarusijoje 2020 metų vykusių prezidento rinkimų kontekste.

  Dvišaliai santykiai » Vystomasis bendradarbiavimas ir parama demokratijai »