Artimiausi renginiai

2016 m.

Sukurta 2017.10.25 / Atnaujinta 2022.01.03 16:03
 • UA/51
  Parama Ukrainos Valstybės sienos apsaugos tarnybai plėtoti IBM metodų taikymą kelionės dokumentų patikroje ir identifikuojant vogtas motorines transporto priemones
  Projektą kaip jaunesnieji Vokietijos partneriai kartu su Lenkija įgyvendina Lietuvos Respublikos Valstybinė sienos apsaugos tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos Sienos kontrolės organizavimo valdybos.
  Apie projektą spaudoje
 • AZ/15/ENP/OT/40  
  Parama Azerbaidžano Valstybės tarnybos komisijai toliau vykdant valstybės tarnybos reformą
  Projektą be užsienio partnerių įgyvendina Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija, Valstybės tarnybos departamentas, Europos Socialinio fondo agentūra.
  Apie projektą spaudoje ir čia ir čia
 • HR 14 IB JH 01 TWL
  Kroatijos SIRENE biuro steigimas: SIRENE operatorių ir Šengeno informacinės sistemos II galutinių vartotojų pajėgumų stiprinimas (CRO SIRENE)
  Projektą įgyvendina Lietuvos Kriminalinės policijos biuras ir Centrinė projektų valdymo agentūra.
  Apie projektą spaudoje ir čia ir čia
 • UA/52
  Parama Ukrainos infrastruktūros ministerijai kuriant sąlygas Europos geležinkelio transporto paslaugų rinkos modelį taikymui
  Projektą kaip jaunesnieji Ispanijos partneriai įgyvendina Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Valstybinė geležinkelio inspekcija prie Susisiekimo ministerijos, AB „Lietuvos geležinkeliai.
  Apie projektą spaudoje
 • MD16/ENP/HE/23
  Moldovos vaistų ir medicinos prietaisų agentūros, kaip vaistų, medicinos prietaisų ir farmacinės veiklos reguliavimo agentūros, stiprinimas
  Projektą su Lenkija, kaip jaunesniaisiais partneriais, įgyvendina Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerija; Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie SAM; Valstybinė ligonių kasa prie SAM; Centrinė projektų valdymo agentūra.
  Apie projektą spaudoje ir čia
 • UA/47b
  Ukrainos parlamento Vyriausiojo žmogaus teisių komisaro institucinių gebėjimų saugoti žmogaus teises ir laisves stiprinimas pagal geriausią Europos patirtį
  Projektą su Austrija, kaip jaunesniaisiais partneriais, įgyvendina Lietuvos teisės mokslo ir praktikos ekspertai iš Lietuvos teisės instituto, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigos, Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos, Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos bei Vilniaus universiteto teisės fakulteto. Projektą administruos Centrinė projektų valdymo agentūra.
  Apie projektą spaudoje ir čia
 • MK 12 IPA OT 01 16 TWL
  Šiaurės Makedonijos Nacionalinių valdžios institucijų gebėjimų patikimai ir veiksmingai valdyti ES lėšas stiprinimas atsižvelgiant ir į naują ES reglamentą 2014-2020 metams
  Projektą įgyvendina Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Centrinės projektų valdymo agentūros (CPVA) ir Nacionalinės mokėjimų agentūros ekspertai.
  Apie projektą spaudoje ir čia ir čia
 • MD 12 ENI AG 01 16 (MD/25)
  Parama Moldovos Nacionalinei maisto saugos tarnybai
  Projektą su Švedija ir Latvija, kaip jaunesniaisiais partneriais, įgyvendina Lietuvos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba.
  Apie projektą spaudoje ir čia
 • HR 12 IPA SPP 03 16 TWL
  Kroatijos Centrinės finansų ir sutarčių agentūros kaip antro lygio tarpinės institucijos gebėjimų stiprinimas
  Trumpalaikių Dvynių projektą įgyvendina Centrinė projektų valdymo agentūra.
  Apie projektą spaudoje
 • HR 13 PNPP JH 02 16
  Kroatijos Vidaus reikalų ministerijos gebėjimų organizuoti automatinį apsikeitimą DNR ir daktiloskopiniais duomenimis stiprinimas
  Dvynių projektą įgyvendina Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centras ir Centrinė projektų valdymo agentūra.
  Apie projektą spaudoje ir čia
 • UA 12 ENPI HE 01 16
  Ukrainos teisės aktų augalų apsaugos produktų ir augalų sveikatos srityje derinimas su ES bei susijusių kontrolės ir laboratorinių paslaugų stiprinimas
  Dvynių projektą kaip jaunesnieji Latvijos partneriai įgyvendinaLietuvos Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos kartu su vokiečiais.
  Apie projektą spaudoje
 • HR 12 IPA JH 01 16 TWL
  Nacionalinės policijos tarnybos kovos su korupcija ir organizuotu nusikalstamumu administracinių ir operacinių pajėgumų stiprinimas Kroatijoje
  Trumpalaikį Dvynių projektą įgyvendina Lietuvos kriminalinės policijos biuras ir Policijos departamento prie VRM Imuniteto valdyba ir Centrinė projektų valdymo agentūra.
  Apie projektą spaudoje ir čia ir čia
 • HR 14 IPA JH 06 16 TWL
  Pėdsakų rinkimas ant drabužių - nuo nusikaltimo vietos iki teismo medicinos ekspertų ataskaitų Kroatijoje
  Trumpalaikį Dvynių projektą įgyvendina Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centras, Lietuvos teismo ekspertizių centras ir Centrinė projektų valdymo agentūra.
  Apie projektą spaudoje ir čia ir čia
 • MK 13 IPA EN 01 16
  Gebėjimų veiksmingai įgyvendinti acquis vandens kokybės srityje stiprinimas Šiaurės Makedonijoje
  Dvynių projektą kaip jaunesnieji Austrijos partneriai įgyvendina Aplinkos ministerija, Lietuvos geologijos tarnyba, Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba, Aplinkos projektų valdymo agentūra. Projekte kaip jaunesnieji partneriai taip pat dalyvaus Olandijos ekspertai.Apie projektą spaudoje ir čia
 • AL 14 IPA HE 01 16 TWL
  Vartotojų apsaugos komisijos ir jos techninio sekretoriato gebėjimų stiprinimas Albanijoje
  Trumpalaikių Dvynių projektą įgyvendina Teisingumo ministerija, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, CPVA.
  Apie projektą spaudoje
 • GE/26
  Tvaraus miškų valdymo stiprinimas Sakartvele
  Dvynių projektą įgyvendina Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija, Aplinkos projektų valdymo agentūra, CPVA.
  Apie projektą spaudoje ir čia
 • AZ 13 ENI SO 01 16 (AZ/45)
  Parama Darbo ir socialinės apsaugos ministerijai modernizuojant valstybines įdarbinimo paslaugas Azerbaidžane
  Dvynių projektą įgyvendina Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Darbo birža, Centrinė projektų valdymo agentūra.
  Apie projektą spaudoje ir čia
 • SR 13 IPA EN 04 16
  Parama atliekų valdymo politikai Serbijoje
  Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija ir Aplinkos projektų valdymo agentūra šį ES Dvynių projektą įgyvendina kartu su švedais kaip jaunesnieji Austrijos partneriai.
  Apie projektą spaudoje
   
 • TR 14 IB JH 04 TWL
  Nacionalinio koordinavimo ir bendro rizikos analizės centro bei  integruoto sienų valdymo integruotos duomenų bazės kūrimas Turkijoje
  Trumpalaikių dvynių projektą įgyvendina Lietuva/Valstybinė sienų apsaugos tarnyba.