Lietuvos narystės JT istorija

Sukurta 2014.06.19 / Atnaujinta 2015.09.28 08:07

2015 metų rugpjūčio 25 – 29 dienomis Lietuvos nuolatinė atstovė JT ambasadorė Raimonda Murmokaitė lankėsi Centrinėje Afrikos Respublikoje susipažinti su sankcijų įgyvendinimo efektyvumu. Ambasadorė susitiko su CAR Vyriausybės nariais, JT pareigūnais, verslo ir nevyriausybinių organizacijų atstovais. Nuotraukoje – pakeliui į deimantų kasyklą. Lietuva JT sankcijų CAR komitetui pirmininkauja 2014 – 2015 metais.

2014 – 2015 metais Lietuvos nuolatinė atstovė JT ambasadorė Raimonda Murmokaitė pirmininkauja JT Kovos su terorizmu komitetui. Nuotraukoje – 2015 m. gegužės 29 dieną ambasadorė kaip Komiteto pirmininkė skaitė pranešimą JT Saugumo Tarybos susitikime dėl užsienio teroristų kovotojų, kuriam pirmininkavo Lietuvos užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius.

UN Photo/Devra Berkowitz nuotr.

2015 m. gegužės 27 dieną JT Saugumo Taryba vienbalsiai priėmė Lietuvos parengtą JT Saugumo Tarybos rezoliuciją, kuri ragina JT valstybes nares dėti visas pastangas, kad būtų taikoma atsakomybė už nusikaltimus, įvykdytus prieš žurnalistus ir kitus žiniasklaidos atstovus konfliktų zonose. JT Saugumo Tarybos rezoliucijoje pirmą kartą pripažintas laisvos ir nepriklausomos žiniasklaidos vaidmuo, teisė rinkti, gauti ir skleisti informaciją ir elektroninėje erdvėje (angl. online and offline).

UN Photo/Rick Bajornas nuotr.

2015 m. gegužės 22 dieną JT Saugumo Taryba priėmė Lietuvos pateiktą rezoliuciją dėl šaulių ginklų ir lengvosios ginkluotės, kurios pagrindinis akcentas – neteisėtos prekybos šiais ginklais poveikis žmonėms. Rezoliucijoje taip pat pažymima, kad, norint spręsti neteisėtos prekybos ginklais keliamas problemas, reikia gerinti valstybių gebėjimus kovoti su ginklų paplitimu.

UN Photo nuotr.

2014 m. rugsėjo 24 dieną Lietuvos Prezidentė Dalia Grybauskaitė dalyvavo JT Saugumo Tarybos viršūnių susitikime, kuriame aptarta užsienio kovotojų teroristų keliama grėsmė. Nuotraukoje – Prezidentė Grybauskaitė kalbasi su Čilės Prezidente Michelle Bachelet (dešinėje).

UN Photo/Mark Garten nuotr.

2014 m. balandžio 29 d. Lietuvos nuolatinė atstovė Jungtinėse Tautose ambasadorė Raimonda Murmokaitė dalyvavo Saugumo Tarybos posėdyje dėl padėties Ukrainoje.

UN Photo/Paulo Filgueiras nuotr.

2014 m. vasarį Lietuvai pirmininkaujant JT Saugumo Tarybai užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius pirmininkavo debatams teisės viršenybės tema ir susitikimui, skirtam Jungtinių Tautų ir regioninių organizacijų bendradarbiavimui aptarti. Susitikimo metu priimtas JT Saugumo Tarybos pirmininko pareiškimas įtvirtinantis Europos Sąjungos kaip strateginės JT partnerės vaidmenį.

UN Photo/JC McIlwaine nuotr.

Lietuvos nuolatinė atstovė Junginėse Tautose ambasadorė Raimonda Murmokaitė pirmininkauja Lietuvos surengtiems JT Saugumo Tarybos debatams dėl civilių apsaugos ginkluotuose konfliktuose. Tai buvo pirmas atviras JT Saugumo Tarybos posėdis, kuriam pirmininkavo Lietuva.

UN Photo/JC McIlwaine nuotr.

2014 m. vasario 5 dieną Lietuvos nuolatinė atstovė Junginėse Tautose ambasadorė Raimonda Murmokaitė žurnalistams pristatė Lietuvos pirmininkavimo Jungtinių Tautų Saugumo Tarybai programą.

UN Photo/Evan Schneider nuotr.

2014 m. sausio 17 d. JT Generalinis sekretorius Ban Ki-moonas ir Lietuvos nuolatinė atstovė Junginėse Tautose ambasadorė Raimonda Murmokaitė susitikime aptarė Lietuvos pasirengimą vasario mėnesį pirmininkauti JT Saugumo Tarybai.

UN Photo/Evan Schneider nuotr.

2013 m. lapkričio mėnesį JT Generalinis sekretorius Ban Ki-moonas pirmą kartą lankėsi Lietuvoje. Nuotraukoje – susitikimo su Lietuvos Respublikos Prezidente Dalia Grybauskaite akimirka.

UN Photo/Evan Schneider nuotr.

2013 m. vizito Lietuvoje metu JT Generaliniam sekretoriui Ban Ki-moonui suteiktas Vytauto Didžiojo universiteto garbės daktaro laipsnis.

UN Photo/Evan Schneider nuotr.

2013 m. spalio 17 d. Lietuva išrinkta nenuolatine Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos nare 2014 - 2015 metų kadencijai. Kartu išrinktas Čadas, Čilė, Nigerija ir Saudo Arabija.

UN Photo/Paulo Filgueiras nuotr.

2012 m. spalio 25 d. Lietuvos nuolatinė atstovė JT ambasadorė Raimonda Murmokaitė įteikė kredencinius raštus JT Generaliniam Sekretoriui Ban Ki-moon.

UN Photo/Eskinder Debebe nuotr.

2007 m. sausio 17 d. Lietuvos nuolatinis atstovas Jungtinėse Tautose ambasadorius Dalius Čekuolis (viduryje) išrinktas JT Ekonominės ir socialinės tarybos (ECOSOC) pirmininku vienerių metu kadencijai. Nuotraukoje – ambasadorius D. Čekuolis su ECOSOC pirmininko pavaduotojais.

UN Photo/Mark Garten nuotr.

2006 m. kovo 2 d. ambasadorius Dalius Čekuolis įteikė kredencinius raštus JT Generaliniam Sekretoriui Kofi Annan ir oficialiai pradėjo eiti Lietuvos nuolatinio atstovo JT pareigas.

UN Photo nuotr.

2000 m. balandžio 20 d. ambasadorius Gediminas Šerkšnys įteikė kredencinius raštus JT Generaliniam Sekretoriui Kofi Annan ir oficialiai pradėjo eiti Lietuvos nuolatinio atstovo JT pareigas.

UN Photo/Eskinder Debebe nuotr.

1994 m. rugsėjo 22 dieną ambasadorius Oskaras Jusys pradėjo eiti Lietuvos nuolatinio atstovo JT pareigas.

UN Photo/ James Bu nuotr.

1991 m. spalio 8 d. Lietuvos nuolatinis atstovas Jungtinėse Tautose ambasadorius Anicetas Simutis įteikė kredencinius raštus JT Generaliniam Sekretoriui Javier Perez de Cuellar.

UN Photo/Milton Grant nuotr.

1991 m. rugsėjo 17 d. Lietuvos Atkuriamojo Seimo Pirmininkas prof. Vytautas Landsbergis kreipiasi į Jungtinių Tautų Generalinę Asamblėją. Šią dieną Lietuva tapo Jungtinių Tautų nare.

UN photo/Milton Grant nuotr.

1991 m. rugsėjo 17 d. JT Generalinė Asamblėja pripažino septynias valstybes nares, tarp jų ir 3 Baltijos šalis – Lietuvą, Latviją, Estiją. Prie JT būstinės Niujorke iškeltos šių šalių vėliavos.

UN photo/Eskinder Debebe nuotr.

1991 m. rugsėjo 17 d. prie JT būstinės Niujorke iškelta Lietuvos Respublikos vėliava.

UN photo/Eskinder Debebe nuotr.

Naujienlaiškio prenumerata

Captcha