Temos Žymėti visasAtžymėti visus

Naujienos Spausdinti RSS

Lietuvos Respublikos nuolatinė misija Jungtinėse Tautose skelbia atranką užimti administratoriaus (-ės) pareigybę

Sukurta 2022.05.02 / Atnaujinta 2022.05.10 00:06

Skelbiama atranka į administratoriaus (-ės) pareigybę Lietuvos Respublikos nuolatinėje misijoje Jungtinėse Tautose.

Reikalavimai:

 1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą;
 2. mokėti lietuvių kalbą ir anglų kalbą ne žemesniu negu pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
 3. turėti vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti atstovybės tarnybines transporto priemones;
 4. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu);
 5. išmanyti raštvedybos taisykles;
 6. sugebėti savarankiškai planuoti ir atlikti savo darbą, pasirinkti darbo metodus;
 7. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybos, diplomatinės tarnybos, ministerijos ir diplomatinių atstovybių veiklą;
 8. atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

Funkcijos:

 1. koordinuoja Lietuvos Respublikos nuolatinės misijos Jungtinėse Tautose (toliau –  Misijos) administracinio-techninio personalo darbą;
 2. organizuoja Misijoje viešuosius pirkimus, tvarko su viešųjų pirkimų organizavimu susijusius dokumentus;
 3. rengia Misijos paslaugų sutartis, vykdo jų sudarymo ir vykdymo kontrolę;
 4. atsako už/vykdo materialinių vertybių (ilgalaikio turto ir atsargų) esančių Misijoje, įsigijimą, panaudojimą ir saugojimą;
 5. tvarko materialinių vertybių apskaitą, medžiagų, inventoriaus ir materialinių vertybių nurašymą;
 6. dalyvauja sudaromų komisijų veikloje ilgalaikio turto ir atsargų metinėje ir kitoje turto perdavimo inventorizacijoje;
 7. aprūpina Misijos darbuotojus ūkinėmis ir kanceliarinėmis priemonėmis bei inventoriumi;
 8. rengia sutartis dėl atstovybėje esančių inžinerinių sistemų priežiūros ir remonto;
 9. užtikrina, kad Misijoje esantys įrenginiai, prietaisai būtų techniškai tvarkingi ir tinkamai naudojami;
 10. rūpinasi Misijos ir/ar rezidencijos patalpų priežiūra;
 11. kontroliuoja ir prižiūri švaros ir tvarkos palaikymą Misijos patalpose;
 12. padeda organizuoti diplomatinio pašto ir diplomatinių krovinių gabenimą;
 13. vairuoja Misijos transportą, kai tai būtina jo tiesioginėms funkcijoms vykdyti;
 14. organizuoja Misijos renginius ir priėmimus;
 15. veža Misijos darbuotojus, delegacijas, atstovybės svečius į darbo susitikimus, renginius ir iš jų;
 16. prižiūri tarnybinės(ių) transporto priemonės(ių) techninę būklę, vidaus ir išorės švarą;
 17. rūpinasi transporto priemonės(ių) techniniu aptarnavimu, prireikus organizuoja jos(jų) remontą;
 18. rūpinasi tarnybinės(ių) transporto priemonės(ių) draudimo reikalais;
 19. laiku ir atsakingai pildo su transporto priemone(ėmis) ir vairavimu susijusius dokumentus, tvarko transporto priemonės(ių) degalų ir kitų sąnaudinių medžiagų ir ridos apskaitą;
 20. vykdo kitus Misijos vadovo nenuolatinio pobūdžio tarnybinius pavedimus.

Privalumas – administracinio darbo patirtis.

Su darbuotoju bus sudaroma terminuota darbo sutartis. Atrinktas kandidatas bus tikrinamas dėl galimybės suteikti teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija. Pareiginės algos koeficientas nuo 8,93.

Pretendentai, atitinkantys pareigybei keliamus reikalavimus ir norintys dalyvauti atrankoje, iki 2022 m. gegužės 13 d. 17:00 val. (Niujorko laiku) elektroniniu paštu [email protected], turi pateikti gyvenimo aprašymą lietuvių kalba ir motyvacinį laišką. Pokalbiai su atrinktais kandidatais planuojami 2022 m. gegužės 18-19 d. Misijos patalpose arba video-konferencijos būdu.

Papildoma informacija teikiama elektroniniu paštu [email protected].

Naujienlaiškio prenumerata

Captcha